5,400,000.00$ (Negotiable)

4700M2 ĐẤT MẶT TIỀN TĨNH LỘ 8 CỦ CHI – HAI MẶT TIỀN TRƯỚC SAU 135 tỷ + 4700m2 đất trồng cây hàng năm mặt tiền Tỉnh lộ 8 ...

  • Tĩnh lộ 8, CỦ CHI
November 8, 2022
Top